article placeholder

Regulamin

REGULAMIN  I. Uwagi ogólne:  §1 Nagroda Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego - zwana dalej Nagrodą powstała z myślą o wszystkich filmowcach tworzących swoje filmy poza systemem...