dr hab. Marcin Adamczak
Członek Komitetu Organizacyjnego ds. Artystycznych

Marceli Zielnik
Członek Komitetu Organizacyjnego ds. Technicznych

Maciej Dominiak
Producent

Dorota Kozłowska – Woźniak
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego