Przejdź do treści

Jak przyznawane są nominacje i Nagrody?

Tryb przyznawania Nagród im. Jana Machulskiego

1. Nominacje do Nagród ogłaszane są podczas ceremonii finałowych festiwali filmowych uprawnionych do przyznawania nominacji. Nominacje do Nagród przyznawane są przez składy jurorskie najważniejszych polskich festiwali kina krótkometrażowego.

2. W rocznym cyklu przyznawane są nominacje do nagród. Laureaci otrzymują nagrody podczas ceremonii wręczenia nagród, która odbywa się raz w roku.

3. Nominacje mogą otrzymać polskie filmy krótkometrażowe o czasie emisji nie przekraczającym 40 minut. Zasada ta obowiązuje filmy nominowane od 2020 roku.

4. Film może uzyskać dowolną ilość nominacji do Nagród, ale wyłącznie w obrębie jednego roku kalendarzowego. Filmy nominowane w danym roku nie mogą ubiegać się o nominacje w latach następnych.

5. Laureatów wybiera Kapituła Nagród im. Jana Machulskiego, wieloosobowe jury składające się z przedstawicieli środowiska filmowego, mediów oraz dyrektorów festiwali filmowych.

6. Kapituła przyznaje nagrody regulaminowe spośród filmów nominowanych w następujących kategoriach:
a) w kategorii „Najlepszy Film” (Nagroda przyznawana jest spośród wszystkich filmów nominowanych producentowi i reżyserowi nagrodzonego filmu);
b) w kategorii „Najlepsza Reżyseria”;
c) w kategorii „Najlepszy Scenariusz”;
d) w kategorii „Najlepsze Zdjęcia”;
e) w kategorii „Najlepszy Montaż”;
f) w kategorii „Najlepsza Aktorka”;
g) w kategorii „Najlepszy Aktor”;
h) w kategorii „Najlepszy Film Dokumentalny”;
i) w kategorii „Najlepszy Film Animowany”.