20 listopada 2008 roku w Warszawie zmarł Jan Machulski – niezwykle wybitny i uznany animator polskiego życia kulturalnego. Człowiek instytucja, który wierny idei humanizmu, nieustannie starał się kreować rzeczywistość, w której nadrzędną cechą był szacunek i wiara w drugiego człowieka.

Stratę Jana Machulskiego najdotkliwiej odczuło młode pokolenie artystów, dla których był on niewątpliwie ogromnym autorytetem. Zawsze gotowy do pomocy, nie tylko uczył i udzielał fachowych rad, ale także czynnie włączał się w rozmaite projekty swoich podopiecznych.

Jednym z przedsięwzięć, promujących młodych twórców filmowych, z którym od samego początku Jan Machulski był bardzo silnie związany, stało się Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych. To właśnie Machulskiemu – Honorowemu Dyrektorowi Artystycznemu i wieloletniemu Przewodniczącemu Jury – udało się wypromować Festiwal jako jedno z najważniejszych wydarzeń promujących niezależną twórczość filmową w Polsce. Efektem tego jest ogromna rzesza artystów (nie tylko polskich), którym działania festiwalowe w realny sposób umożliwiły dalszy rozwój.

Między innymi, dzięki takim właśnie ludziom i podejmowanym inicjatywom, kino offowe zaledwie w przeciągu kilku lat stało się istotnym nurtem w polskiej kinematografii. Natomiast coraz większa liczba festiwali, przeglądów i konkursów promujących kino amatorskie, offowe czy niezależne (często te określenia stosowane są wymiennie), pozwoliła niemal w każdym zakątku kraju odkrywać, a także nagradzać wyjątkowych i ambitnych ludzi. „Nastąpił ogromny rozwój, to jest już profesjonalne kino, ale widzę tu też ciągle serca kochające, czego nie ma w kinie zawodowym. To piękne filmy, można wyczuć ogromną miłość, pasję, jaką ci ludzie wkładają w pracę.” – powiedział Jan Machulski zaraz po ceremonii rozdania nagród na jednym z festiwali kina niezależnego.

W 2004 roku kino niezależne doczekało się nagrody, która podsumowuje dorobek polskich filmowców offowych i corocznie wyłania grupę najzdolniejszych twórców oraz najlepszych filmów powstałych w naszym kraju. Do życia została powołana Nagroda Polskiego Kina Niezależnego. To był ważny moment nie tylko dla środowiska twórców filmowych, ale także doskonała okazja do tego by odwdzięczyć się ludziom, dzięki którym ta Nagroda w ogóle mogła zaistnieć. Dlatego w 2005 roku Nagrodę Polskiego Kina Niezależnego za całokształt działalności na rzecz młodego kina w Polsce otrzymał Jan Machulski – kilkuletni członek OFFowej Akademii Filmowej przyznającej roczne nagrody najzdolniejszym twórcom polskiego kina niezależnego.

Machulski jest legendą ciągle żywą, która nie tylko fascynuje, ale przede wszystkim potrafi nieustannie inspirować. Dlatego też Stowarzyszenie FILMFORUM postanowiło w roku 2009 dorocznej Nagrodzie Polskiego Kina Niezależnego nadać imię Jana Machulskiego.

Mamy ogromną nadzieję, że kontynuacja nagrody w nowym wydaniu nabierze dużo większego prestiżu, a laureatów natchnie do wielu nowych działań, bowiem nagroda pod takim duchowym patronatem nie tylko mobilizuje, ale także zobowiązuje.