article placeholder

Komitet organizacyjny

Nad działaniami związanymi z przygotowaniem Nagród im. Jana Machulskiego czuwa Komitet Organizacyjny w składzie: Marek Oleksy - Koordynator Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ZOOM-ZBLIŻENIA, Piotr...