Przejdź do treści

WAMA Film Festival

WAMA Film Festival jest oryginalną propozycją wśród już istniejących w Polsce festiwali.

Nie powielamy tematów, zajmujemy się tym, co aktualnie ważne dla społeczności lokalnych, a przez to kraju i świata. Zwracamy uwagę na ciekawe zjawiska światowej kinematografii. Wierzymy w moc koprodukcji.

WAMA Film Festival to połączenie formuły konkursowego przeglądu filmowego z serią imprez odbywających się w Olsztynie oraz w miastach położonych na terenie niezwykle przyjaznego twórcom województwa warmińsko-mazurskiego, którego jedną z podstawowych wartości jest wieloetniczna koegzystencja oraz dialog na styku kultur i narodów w odniesieniu do bogatej przeszłości Warmii i Mazur z perspektywą spodziewanych przemian zachodzących w Europie.

Misja WAMA Film Festival mieści się w jednym słowie: WIELOKULTUROWOŚĆ. Naszym najważniejszym założeniem jest promowanie wartości związanych ze wspólnym funkcjonowaniem różnych grup etnicznych, społecznych czy religijnych. Wokół tego tematu skupione są wszystkie projekcje i wydarzenia towarzyszące festiwalowi.

Formuła i tematyka WAMA Film Festival jest bardzo szeroka, nie ma jakiegokolwiek ograniczenia geograficznego oraz nie faworyzuje, żadnej grupy pod względem przynależności narodowej, społecznej, politycznej, religijnej lub innej. Promujemy regionalizm, euroregiony, ideologię „glokalizmu”. Zapraszamy do dyskusji na temat emigracji, małych ojczyzn, wyrównywania szans, problemów mniejszości etnicznych, turystyki kulturalnej, aktywizacji społecznej. W programie Festiwalu znajdują się filmy związane z najważniejszymi problemami współczesnego świata.

Strona festiwalu: http://wamafestival.pl.

Strona na Facebooku: wamafestival.