Przejdź do treści

Stanowisko Komitetu Organizacyjnego Nagród im. Jana Machulskiego

Stanowisko Komitetu Organizacyjnego Nagród im. Jana Machulskiego wobec kontrowersji dotyczących przyznania Nagrody dla producenta w kategorii „Najlepszy Film”

Ideą Nagród im. Jana Machulskiego, kompleksowo wyróżniających twórców i twórczynie krótkich metraży, jest docenienie wielu osób zaangażowanych w produkcję filmu i taka też intencja stała za decyzją o przyznawaniu nagrody w kategorii „Najlepszy Film” nie tylko reżyserowi, ale także producentowi czy producentce nagrodzonego filmu.

Nagrody im. Jana Machulskiego od 17 lat wręczane są przede wszystkim młodym, wschodzącym talentom w branży filmowej. To główna misja i cel organizatorów. Dlatego przyznając Nagrodę w kategorii „Najlepszy Film” zależy nam nie tylko na wyróżnieniu producentów instytucjonalnych, których rola w procesie powstawania filmu jest bezsprzeczna i kluczowa, ale także docenieniu osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę produkcyjną nad filmem. Taka była intencja związana z przyznaniem w roku 2021 Nagrody filmowi „Uległość” w reżyserii Michała Ciechomskiego i stąd wynika decyzja o przyznaniu Nagrody producentce wykonawczej filmu, a nie producentowi instytucjonalnemu.

Mając jednak na uwadze specyfikę systemu produkcji w szkołach filmowych oraz pragnąc wyróżnić wszystkie osoby zaangażowane w produkcję filmu, Komitet Organizacyjny Nagród im. Jana Machulskiego w porozumieniu z Kapitułą 17. edycji Nagród podjął decyzję o poszerzeniu listy tegorocznych laureatów i przyznaniu Nagród im. Jana Machulskiego w kategorii „Najlepszy Film” wszystkim kluczowym osobom zaangażowanym w produkcję zwycięskiego filmu: Pani Profesor Krystynie Doktorowicz i Pani Ewie Krzemińskiej – reprezentującym instytucjonalnego producenta filmu – Szkołę Filmową im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Paniom: Marii Puch i Matyldzie Jastrząb – kierowniczkom produkcji bezpośrednio zaangażowanym w prace produkcyjne nad filmem „Uległość”. Jednocześnie nagrodę finansową ufundowaną przez Stowarzyszenie FILMFORUM Komitet postanowił przyznać Pani Marii Puch i Pani Matyldzie Jastrząb, które rozpoczynają swoją karierę w branży filmowej.

Jednocześnie zapraszamy polskie środowisko filmowe, a w szczególności przedstawicieli szkół filmowych oraz studentów i absolwentów kierunków dotyczących organizacji produkcji filmowej do wspólnej dyskusji dotyczącej struktury organizacji produkcji szkolnych filmów dyplomowych. W naszym odczuciu dyskusja taka jest potrzebna i będzie sprzyjała rozwojowi tej niezwykle ważnej dziedziny filmowej. Z chęcią zorganizujemy ją podczas któregoś z festiwali filmowych przyznających nominacje do Nagród im. Jana Machulskiego. Ze swojej strony zobowiązujemy się do wprowadzenia stosownych korekt w regulaminie Nagród im. Jana Machulskiego, dodatkowo precyzujących kryteria przyznawania Nagród producentom wyróżnionych filmów.

Termin wręczenia dodatkowych Nagród za produkcję filmu „Uległość” zostanie ustalony bezpośrednio z laureatami, a uroczyste wręczenie Nagród odbędzie się podczas jednego z festiwali filmowych przyznających nominacje do Nagród im. Jana Machulskiego.

Komitet Organizacyjny Nagród im. Jana Machulskiego
Warszawa, 16 listopada 2021 r.