Przejdź do treści

Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA

Odbywający się od 2013 roku OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ ANIMACJI „O!PLA” („O!PLA” oznacza: „O! Polska Animacja”) postawił sobie za cel (od)budowanie relacji pomiędzy widzem w każdym wieku, a polską animacją autorską, a także – za sprawą projektów towarzyszących – promocję, w kraju i za granicą, jednej z najważniejszych dziedzin polskiej sztuki. Od samego początku O!PLA dociera ze sztuką animacji nie tylko do dużych, ale przede wszystkim do mniejszych ośrodków w kraju, zaś poprzez projekcje dla widzów w różnym wieku, prelekcje i Lekcje Animacji, spotkania z twórcami oraz warsztaty animacji, ma znaczący charakter edukacyjny. To, co charakteryzuje O!PLA w sposób szczególny, to Jurorzy, którymi są wszyscy widzowie biorący udział w projekcjach, a także skala przedsięwzięcia.

Pierwsza edycja festiwalu (2013) odbyła się w 21. miejscowościach (20 miast i jedna wieś). Druga edycja (2014) w 44. miejscowościach (39 miast i 5 wsi). Edycja trzecia zawędrowała do 51. miejscowości. Edycja czwarta w 69. miejscowościach w kraju (62 miasta i 7 wsi) oraz 55. miastach na 6. kontynentach. Edycja jubileuszowa w 65. Polskich miejscowości. Szósta edycja (2018) odbyła się w 86. miejscowościach. Edycja siódma (2019) ustanowiła do tej pory rekord goszcząc w 105. miejscowościach. Edycja ósma (2020) miała odbyć się w 88. miejscowościach, jednak ze względu na kwarantanę wywołaną pandemią koronawirusa, połowa festiwalu odbyła się tradycyjnie, a połowa online.

Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA jest całkowicie niezależną inicjatywą realizowaną wg zasad DIY, w ścisłej współpracy z lokalnymi organizatorami.

Strona O!PLA: www.polskaanimacja.pl
O!PLA na Facebooku: www.facebook.com