Przejdź do treści

Inspektor Marek Świszcz laureatem Nagrody Specjalnej im. Jana Machulskiego

Laureatem Nagrody Specjalnej im. Jana Machulskiego za całokształt działań na rzecz edukacji filmowej w Polsce został w tym roku inspektor Marek Świszcz, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

Nagroda ta przyznawana jest osobom, które wybitnie przyczyniają się do pomocy młodemu i niezależnemu polskiemu kinu. Nie jest nagrodą regulaminową, nie przyznaje jej jury, lecz komitet organizacyjny nagród. Do tej pory, w 10-letniej historii Nagród, została przyznana tylko 5 razy. Pierwszym jej laureatem był obecny patron – Jan Machulski. Kolejnymi: Rafał Buks – producent filmowy, Andrzej Wolf – operator filmowy, Krzysztof Spór – dziennikarz oraz Janusz Zaorski – reżyser.

Jak podkreśla komitet, nie jest to nagroda sezonowa, koniunkturalna, podążająca za tendencjami, kontekstami i chwilowym zainteresowaniem młodym, polskim kinem. To nagroda za konsekwentne i niezwiązane z trendami wspieranie młodych twórców polskiego kina na przestrzeni lat. Postać Jana Machulskiego i jego wieloletnia aktywność w tym obszarze wyznacza nam w tym przypadku bardzo wysoką poprzeczkę.

Inspektor Marek Świszcz przyczynił się w ogromnym stopniu do promocji i realizacji działań z zakresu edukacji filmowej na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności tych prowadzonych w regionach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cieszy niezwykle fakt, że działania z zakresu edukacji filmowej zyskują szerokie, międzyinstytucjonalne zaplecze i spotykają się ze wsparciem różnych środowisk. To właśnie osobiste zaangażowanie i wielka pasja w upowszechnianiu edukacji filmowej jako skutecznego narzędzia w wychowaniu młodzieży, zadecydowały o przyznaniu tej nagrody inspektowi Markowi Świszczowi.

Nagroda została wręczona podczas uroczystości zakończenia 7. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu. Wręczyli ją Janusz Zaorski (Przewodniczący Rady Programowej) i Anna Mucha – Ambasador Festiwalu KAMERALNE LATO.

7. Ogólnopolskie Spotkania Filmowy Kameralne Lato w Radomiu odbyły się w dniach 6-12 lipca 2014 roku.