Przejdź do treści

FREEDOM Film Festival

Misją FREEDOM Film Festival jest stworzenie przestrzeni, w której można rozmawiać o wolności i promować jej idee. Festiwal jest miejscem, gdzie jest ona pielęgnowana przede wszystkim w zakresie wymiany myśli i poglądów.

FREEDOM Film Festival prezentuje kino, inspirujące do zrozumienia nie tylko najbliższej nam rzeczywistości, ale również mobilizujące do głębszego spojrzenia na geopolitykę oraz mechanizmy społeczne w globalnym wymiarze.

FREEDOM Film Festiwal jest platformą do nieskrępowanej rozmowy. Wątki programowe festiwalu koncentrują się wokół tematyki wolności rozumianej w różnych wymiarach i kontekstach, zderzając ze sobą spojrzenia na to, czym jest wolność w wymiarze osobistym, ale też ogólnospołecznym, artystycznym, narodowym i geopolitycznym.

freedomfilmfestival.pl