Kontakt

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:

Stowarzyszenie „FILMFORUM”
ul. Mińska 25 – bud. 8
03-808 Warszawa
(Soho Factory)

tel.: 22 392 03 22
tel.: 22 392 03 21

e-mail: biuro@filmforum.pl

Koordynator Nagród im. Jana Machulskiego:

Aleksandra Różdżyńska

e-mail: aleksandra.rozdzynska@filmforum.pl