article placeholder

Regulamin

I. Uwagi ogólne: §1 Nagroda Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego - zwana dalej Nagrodą powstała z myślą o wszystkich filmowcach tworzących swoje filmy poza systemem komercyjnym. W swoim...